Børnepengekredit – betal med børnepenge

I Danmark bliver du betalt for at have børn i form af en offentlig økonomisk ydelse, der i daglig tale kaldes ”børnepenge”. Børnepengene udbetales kvartalsvis, og satsen afhænger af barnets alder. Ydelsen er højest, fra barnet bliver født, til det fylder 3 år, men gives helt fra barnet er født, til det fylder 18 år. For de fleste danskere er satsen den samme, men hvis én af forældrene i husstanden tjener mere end topskattegrundlaget, nedsættes børne- og ungeydelsen, som den også kaldes.

Se oversigten over butikker der tilbyder børnepengekredit:

De fleste familier ser børnepengene som lidt luft i økonomien, så ikke bleer, tøj og legetøj bliver en ekstra stor udgift i budgettet. Mange butikker er begyndt at tilbyde kredit, indtil børnepengene udbetales. Det vil sige, at du kan købe vinterstøvler til dit barn, når der er brug for det, men vente med at betale, til du får børnepenge. Det er en smart løsning, som flere og flere gør brug af. Langt de fleste steder er det rente- og gebyrfrit at handle på denne måde, og det er derfor ikke en udgift for dig, men en måde for online butikkerne at lokke dig til som kunde, selvom du ikke betaler med det samme.
børnepenge dk

Husk altid at have et budget over de penge du bruger når du handler med børnepengekredit. Brug vores gratis budgetskema

Betal med børnepenge

I mange år har dankortmaskinerne i de danske børnebutikker være rødglødende i dagene efter, at børnepengene er gået ind på kontoen. Køb med børnepenge er nemlig tidligere foretaget stort set i det samme, som pengene er blevet indsat, fordi børnene har manglet det ene eller det andet, som forældrene mere eller mindre tålmodigt har ventet på at kunne betale med børnepengene. Det er dog ikke længere tilfældet i samme grad, da flere og flere webshops i dag tilbyder børnepenge kredit, hvilket betyder, at du kan shoppe nu og vente med at betale med børnepenge, som du får ved næste udbetaling.

Køb børnetøj i dag og betal med børnepengene”

Børnetøj – betal med børnepenge

For mange forældre er børnepengene øremærket tøj til de små poder (børnetøj børnepenge, kan man kalde det). Det kan dog være ret svært at time nye størrelser med børnepengeudbetalingen, da børnene jo vokser, som vinden blæser. Det slipper du dog helt for med børnepenge kredit. Fordelene herved er blandt andet, at du kan købe det dyre vintertøj i november og vente med at betale til januar, når næste børne- og ungeydelse tikker ind på kontoen. Det betyder også, at du kan købe tøj i næste størrelse, så snart det bliver nødvendigt, frem for at vente en måned eller to, til der er luft i budgettet, når det er børnepengetid.

Her på siden får du et samlet overblik over alle de webshops, hvor du kan shoppe børnetøj, legetøj og andet udstyr til dine guldklumper – og vente med at betale, til du får udbetalt børnepenge. Også selvom der går flere måneder.

Hvor meget får jeg i børnepenge 2022?

Du får ét tilskud pr. barn, og satserne for børnepenge fordeler sig således i 2022:

 • 0 – 2 år: 4.557 kr. i kvartalet
 • 3 – 6 år: 3.609 kr. i kvartalet
 • 7 – 14 år: 2.838 kr. i kvartalet
 • 15 – 17 år: 946 kr. pr. måned

Tjener én af forældrene mere end topskattegrundlaget, som i 2022 udgør 782.600 kr. før skat, sænkes børnepengeydelsen. Børnepengeydelsen nedsættes med 2% af det beløb, som overstiger de 782.600 kr. Beløbet er pr. forælder og gælder derved ikke jeres samlede indtægt, men hvis én af jer eller begge har en særskilt løn, der overstiger topskattegrundlaget. Overstiger begge forældres indtægt dette beløb, vil der blive pålagt et fradrag for hver af forældrene.

Eksempel 1:

Mor tjener 670.000 kr. årligt, og far tjener 840.000 kr. årligt. Mors indtægt overstiger ikke topskattegrundlaget. Fars topskattegrundlag overstiges med 57.400 kr., og 2% heraf fratrækkes børnepengene. De 2% udgør i tilfældet 1.148 kr. Beløbet fordeles over de 4 eller 12 ydelser (afhængigt af barnets alder) og vil betyde et lidt lavere udbetalt beløb pr. ydelse.

Eksempel 2:

Mor tjener 925.000 kr. årligt og far tjener 810.000 kr. årligt. Begge forældre tjener over topskattegrundlaget, og derfor bliver der fradraget i børnepengene på vegne af begge indtægter. Mors topskattegrundlag overstiges med 143.400 kr., og fars topskattegrundlag overstiges med 27.400 kr. De 2% fradrag udgør for mors vedkommende 2.868 kr. og for fars vedkommende 548 kr. Samlet set vil børne- eller ungeydelsen altså blive nedsat med 3.416 kr. årligt.

Krav til børnepenge

Børnepenge er en offentlig ydelse, som betales af staten. Derfor har staten også nogle krav til dem, der modtager dagpenge. Kravene skal blandt andet sikre, at det kun er bosiddende danskere, som børnepengene tilfalder.

Børnepenge regler:

 • Du skal bo i Danmark
 • Du skal være fuldt skattepligtig i Danmark
 • Du skal have et barn under 18 år, der opholder sig i Danmark
 • Du skal have forældremyndighed over dit barn
 • Du skal have boet i Danmark i mindst 2 ud af de seneste 10 år

Hvornår får jeg børnepenge?

Fra barnet bliver født, til det fylder 15 år, udbetales børnepengene kvartalsvis pr. d. 20. i måneden 4 gange årligt. Der er tale om følgende datoer:

 • 20. januar
 • 20. april
 • 20. juli
 • 20. oktober

Du får børnepenge første gang i kvartalet efter, at dit barn er født. Hvor hurtigt, du har ret til børnepenge, afhænger altså af barnets fødselsdato. Bliver barnet f.eks. født i december, vil du allerede få børnepenge første gang d. 20. januar, men hvis barnet fødes i januar, vil du først få børnepenge d. 20. april.

Når dit barn fylder 15 år, falder ydelsen for sidste gang, og frem til barnet fylder 18 år, udbetales børnepengene månedligt pr. d. 20. i måneden. Mange vælger her at bruge børnepengene som lommepenge til barnet, da det efterhånden er stort nok til at administrere indkøb af tøj, mv. selv.

Står du istedet og mangler at låne penge her og nu – er det muligt at låne penge her.

Børnepenge ved skilsmisse

Børnepengene følger som udgangspunkt barnet, da det er tænkt som værende penge til barnet. Det betyder, at hvis I som forældre bliver skilt, vil børnepengene blive udbetalt til den, der har forældremyndigheden. Deler I forældremyndigheden, vil børnepengene blive udbetalt til dén forælder, hvor barnet har folkeregisteradresse.

I de tilfælde, hvor barnet ikke bor hos sine forældre, men hos en plejefamilie, er det plejeforældrene, der modtager dagpengene, da det i tilfældet er dem, der forsørger barnet.

Video guide der viser hvordan du betaler med børnepenge